Entrevista a Bea Johnson, a guru do zero waste

, por Marta Cerqueira